Waldorfský seminář Praha

Chcete se stát kreativní, získat sebedůvěru a životní sílu?

Chcete  vychovávat a učit v souladu s bytostí dítěte?

Zde se můžete dozvědět o minulých, probíhajících a plánovaných seminářích. Dále si můžete přečíst, co je to waldorfská pedagogika.

Seminář systematicky rozvíjí na základě duchovní vědy Rudolfa Steinera osobnost účastníka a připravuje ho stát se waldorfským učitelem.

Diplom je uznáván Asociací waldorfských škol v CR i většinou w. škol v zahraničí.  Studium je akreditováno u ministerstva školství. 

Studium prosemináře je otevřeno všem zájemcům.

Studenti jedné skupiny před budovou konání semináře - Waldorfskou školou Jinonice v Praze

Aktuality

- V září 2017 se otvírá nový tříletý studijní běh! Více na :3 leté studium

- Termíny 3. ročníku studia waldorfské pedagogiky: 2017: 26.5., závěr na Fořtu  8.-16.7

- Pracovní skupina Tvořivá řeč a Filosofie svobody2017: 25.10., 8.11., 22.11., 13.12.,  Tvořivá řeč.doc

 Filosofie svobody.doc

- Postgraduelní seminář se koná na přání účastníků nově dvakrát ročně od pátku večera do neděle poledne. Termín jsou: 27.10.2017 a 20.4.2018